Copyright 2018 - Todos los derechos reservados - Diseño de © J. Carlos Astillero

logo agrupacion

Agrupació de Falles Sector 21-Quatre Carreres

(1974-2014)

La història de l’Agrupació de Falles Sector 21-Quatre Carreres que presentem en ací, és la unió de documents, dades, versions i records de fallers i amics, que visqueren els inicis d’este colectiu i que sentaren les basses de l’Agrupació que hui coneixem.

Tot fa pensar que els origens de l’Agruapció es troven en la tardor de l’any 1974. Com era costum, un grup d’amics, fallers de diferents comissions de nostre sector, se reunien en el pati d’una casa de l’horta per a  intercanviar impressions de la festa fallera i de les respectives comissions. D’estes reunions va eixir la idea de convidar a més fallers del sector a les converses i així intentar una germanor de totes les falles i aconseguir objectius comuns en benefici de totes les falles del sector.

D’esta manera, entre els anys 1974 i 1975 anaren sumant-se més falles a esta primitiva idea, arribant a un total de 16 comissions en l’any 1983 (en l’actualitat l’Agrupació l’integren 19). Havien creat l’Agrupació de Falles del Sector 21.

Ab José Forriols Picó com a primer president (triat en l’exercici 1976-1977) l’Agrupació mamprenia el seu camí, aconseguint éxits i els sabuts desencontres entre els seus components, que no arribaren a ser més que borumballa fallera.

Els Estatuts, la figura de la Regina de l’Agrupació i el ball de números de falles agrupades, portaren de cap a més d’u. Esta és, sens dubte, la millor forma de fer un, casi, complet repàs al cami que ha fet l’Agrupació de Falles Sector 21-Quatre Carreres, que ha donat com a resultat un compacte grup de falles, que afronten la festa proposta en el sigle XXI, sense oblidar els principis fundacionals que queden en èpoques no tant passades.

1974-1983: ELS ORIGENS

1974-1979

L’Agrupació fon gestada en una reunió informal de fallers en una alquería de l’horta que envoltava els barris de nostres sector. Era l’any 1974 i el moviment agrupacional de les falles de la Ciutat de Valéncia era incipient.

Els presidents decidiren que el principal objectiu fora el acostar postures en cadascuna de les comissions i ajudar-se entre unes i atres, sempre i quant siguera necessari. Per tant, el motiu primer de l’Agrupació girà entorn al problema econòmic. Per a fer més barates les despesses, els primers passos de l’Agrupació foren les compres conjuntes de pirotècnia, beguda o banderetes de carrer.

S’aprova una pirmera i reduida junta directiva, composta per un president y dos delegats. El president va ser triat entre els candidats presentats per els presidents de falla. Una volta triat, éste anomena un secretari entre tots els delegats de cadascuna de les falles, que com passa hui en dia, dos per comissió. La resta de delegats, serien el cos de la junta directiva.

Les primeres reunions es celebren cada 15 dies en un casal diferent. Les primeres juntes estigueren presidides per José Ferriols Picó, president fundacional de l’Agrupació. En estes reunions els presidents de falla eren els que prenien les decisions i tenien dret a vot; podien delegar en algún dels seus dos delegats.

S’aprova que el president de l’Agrupació asistirá als actes de la mateixa en un faixí color roig de president, en el que portaría l’escut de l’Agrupació, mentres que els delegats portarien el faixí blau. Açò va crear una controversia en algunes falles, per que molts dels delgats, lluien este faixí en actes interns de cadascuna de les comissions sense ser directius de les mateixes.

Durant estos primers anys, l’Agrupació confeccionà un quadre conmemoratiu de la fundació, que conté les insignies de les falles que fins el moment estaven agrupades i que encara es pot vore penjat hui en dia, en alguns dels casals de nostres falles.

Luis Serrano Molinos, va ser l’encarregat del disseny de l’actual escut de nostra Agrupació, que representa l’escut de la ciutat format per quatre flames, ab un feix de cohets enllaçat ab la llegenda que conté el nom de nostra Agrupació.

1980-1983

S’acorda, durant estos anys, la creació de la figura de la Regina de l’Agrupació, que acompanyaria al president en els actes i que serviría com l’unió de totes les falleres majors.

En 1979, Mª Dolores Heredia i Soler, pertanyent a la falla Ausiàs March-Na Robella, fon triada com a primera Regina de l’Agrupació per a l’any 1980. Este càrrec desapareixeria vint anys després.

A partir del segon any d’Agrupació, passaren per la presidència Manuel Bolinches Romany, Antonio Martí Monblanch i Guillermo Moragues Rodrigo. L´últim d’estos, va tindre que fer front a la presentación dels primers estatuts, que sigueren aprovats en certa polémica.

L’Agrupació donà un pas més cap a la germanor de les falles i s’organiçà un festival destinat a les persones majors de nostre sector en la Sala Canal. Vicente Ramírez, rep en 1983 el títul de President d’Honor de l’Agrupació.

1984-1986: ELS PRIMERS ANYS

1984

És a partir de l’exercici 1983-1984 quan l’Agrupació modifica i aprova els seus nous estatuts i es crea un cens de comissions i una quota per a cadascuna.

Es fa el primer cens de les falles que assistixen regularment a les juntes de l’Agrupació i, per tant, son les que se consideren agrupades, sent:

 •  Pianiste Martínez Carrasco-Eslida
 • Ángel Villena-Pintor Sabater
 • Carrera Malilla-Illa Cabrera
 • Carrera Sant Lluïs-Avinguda Doctor Waksman
 • Carrera Malilla-Ingenier Joaquim Benlloch
 • Bressol del Moble-Sedaví
 • Glòria-Felicidad-Tremolar-L’Oliveral
 • Embarcader-Historiador Betí­-El Saler
 • Plaça Verge de Lepanto-Castellar
 • Rubén Vela-Avinguda Doctor Waksman
 • Oltà-Juan Ramón Jiménez-Ingenier Joaquim Benlloch
 • Avinguda Ausiàs March-Na Robella
 • Gravador Jordán-Escultor Pastor-La Fonteta
 • Carrera Sant Lluïs-Rafel Albiñana
 • Plaça Ríu Segura-Forn d’Alcedo
 • Poeta Federico García Lorca-Oltà

L’Agrupació tria a Victor Schiaffino i Carrasco com a nou president. En este exercici s’anomena, per primera volta, una junta directiva com a tal, se confecciona un presupost i s’aplica una quota definitiva a cadascuna de les falles agrupades.

Se creen els faixins distintius per als membres de l’Agrupació, roig per al presidnet, groc per als directius i per a la resta, es a dir els delgats de cada falla, taronja.

Celebren el X Aniversari, realiçant-se un quadre conmemoratiu en els insignies de les falles agrupades i una serie d’actes que recorden la efemèride.

1985

Se propossa un homenaje al señor Ovidio Corredor, del que es creu que és el primer president de l’Agrupació i fundador.

1986

Mariano Casquete, és triat com a president. A més, s’oficialiça l’escut de l’Agrupació i s’adopta, oficialment, el nom “Agrupació de Falles Sector 21”.

També es crea una gestora per a gestionar i controlar el presupost

1987-1999: LA CONSOLIDACIÓ

1987-1992

Manuel Mañes es triat nou president i crea una nova junta directiva que s’encarrega d’expandir l’Agrupació.

S’organiça el primer campeonat de Truc i es dona la benvinguda a les noves falles, que venen de l’atre costat de la Carrera Sant Lluïs, com son Mercat de Montolivet i, en 1989, les falles de Marqués de Lozoya-Poeta Cervera i Grifol, Bisbe Jaume Pérez-Lluïs Oliag, Avinguda de La Plata-General Urrutia i Lluïs Oliag-Mariola-Granada.

Arribats a este punt, hem de cridar l’atenció en que la recaptació de dades entre els anys 1989 al 1992 ha sigut nula, be per que, pareix ser, que no existixen o no han sigut trobats els llibres d’actes de les diferents reunions, lo que és una pena perque és part fonamental de la història de l’Agruapació.

1993

Després d’un temps d’inestabilitat en la presidència de l’Agrupació, se tria a Salvador Aguado Romaguera com a president.

1994

L’Agrupació seguix creixent en l’incorporació de la falla Sapadors-Vicent Lleó.

En quant a la convivència, el president, Salvador Aguado, dimitix junt a la directiva en mig de certa polémica. Mentres que l’Agrupació começa a celebrar el seu XX Aniversari, ab un acte en el que se rendix homenaje a tots els presidents, Regines de l’Agrupació i s’exalta a les Falleres Majors de Cadascuna de les comissions.

1998

Passem directament a l’any 1998 be per falta d’informació, be per ser anys tranquils els precedents.

Durant este any, se reformen de nou els estatuts per a normaliçar i millorar el funcionament de l’Agrupació. Ademés, el premis taronja i llima canvien de nom, a proposta del vicepresident de Festejos, Mariano San José, i passen a adoptar la seua denominació acatual de Premi Bengala i Premi Petardo.

1999

Este any, es Victor Climent el nou presdient i, de nou, els estatuts tornen a ser tema de discusió, fins el punt de que la polémica s’allarga durant tot l’exercici, per a acabar aprovats després de corregir les objeccions.

Se propossa la revocació de l’Insignia d’Or del senyor Aguado, a proposta per el president, alegant que va ser una decissió que no procedía per la seua dimissió i la polémica entorn a ella.

De nou, se tria a Manuel Mañes com a president de l’Agrupació, que afronta la celebració del XXV Aniversari.

2000-2010: NOUS AIRES PER A L’AGRUPACIÓ

2000-2001

Entrats en el nou sigle canvien, una volta més, els estatuts de l’Agrupació. S’acorda llevar la figura de la Regina de l’Agrupació.

Per a conmemorar el XXV Aniversari de l’Agrupació, es confecciona un quadre especia realiçat en taulell en motius valencians, que fon regalat a cadascuna de les falles agruapades.

En l’any 2001, s’intenta la creació d’una revista, ‘Hoja Informativa’, que informa a totes les falles de les decisions i els actes de l’Agrupació.

2005-2010

Durant estos anys, l’Agrupació es jutna en el Sector per a treballar en conjunt des de la pròpia Agrupació i des de Junta Central Fallera.

És quan se modifica l’escut de l’Agrupació, afegint la llegenda Quatre Carreres, adoptant el nom definitiu de ‘Agrupació de Falles Sector 21-Quatre Carreres’

Daniel Buj i Escorihuela arriba a la presidència de l’Agrupació ab aires renovadors i normaliçant la situación convulsa que le va precedir en l’anterior presidència de que anem a passar página, pero de la que volem fer un apunt: de l’any 2001 al 2004 no existix cap document ni d’actes ni de gestió interna, sent un buit doloros en la història de nostra Agrupació.

Ab Daniel Buj com a president, no cap dubte que s’ha dugué a terme un canvi radical en esta Agrupació, tant interna com externament.

En l’exercici 2009-2010, nostra agrupació està d’enhorabona i acongeguix tindre la primera Fallera Major Infantil de Valéncia, Ariadna Galán i García, de la comissió Carrera Malilla-Illa Cabrera, que és triada com a màxima representant de les falles infantils.

2011-2014

L’any 2011 supossa l’ultim de president de Daniel Buj, que deixa l’Agrupació-Sector en harmonia i sent un grup compacte que encara continua sent-lo.

En 2011, tornem a tindre la sort de tindre en nostra Agrupació a la máxima representant de les Falles de Valéncia, perque Laura Caballero, de la Falla Cra. Malilla-Ingenier Joaquim Benlloch, es triada Fallera Major de Valéncia per a eixe Any.

Seria en l’exercici 2011-2012 quan Juan Carlos Guerrero i Domínguez pren el relleu en la presidència de l’Agrupació. Sent este any un poc convuls, degut a les relacions entre Sector i Agrupació, que acavaren en la desvinculació de les dos.

En l’any 2013 l’Agrupació estrena el seu Himne.

I en 2014, l’Agrupació torna a ser agraciada en la Fallera Major de Valéncia, perque Estefania López i Montesinos, de la Falla Cra. Malilla-Illa Cabrera, es triada com a màxima representant de les Falles per a l’exercici faller 2014-2015.

EPILOG

Durant tots estos anys, les falles de l’Agrupació han fet posible els campeonats, els actes colectius, els festivals infantils i els recordats del 9 d’Octubre. Concursos de Belems, Castells d’Arena i una serie de reunions que han fet que els llaços d’amistat siguen mes estrets si cap. Que mai deixem de fer més gran nostra història per el be de nostres falles i per el be de nostra festa.

______________________________________________________________

Relació de les Insgines d’Or de l’Agrupació

1989

Luis Ruano
Enrique Simó

1990

José Forriols Picó
Manuel Mañes Civera
José Cabanes Martí
Antonio Martí

1991

Fernando Millán
Andrés Puchades

1992

Salvador Gilabert Selfa
Ovidio Corredor Alcázar

1993

José Luna García

1994

Victor Climent Climent
Mª Ángeles Puchades Puchol
Gumer Gómez Martínez

1995

Francisco Martínez De La Torre
Mari Luz Mañes García
Manuel Corredor Sanchis

1996

Antonio Gil Serer
Vicente Forriols García

1997

Antonio Domínguez Ramón
Vicente Ramírez

1998

Rafael Quilis Olmos
Joan Real Balaguer

2000

Jose Mª Martínez Polo
Mariano San José Albors

2001

José Antonio Arenas Sancho
Miguel Botella Aznar

2002

Diego Chico Rubio
Ramón Barrios Cañizares

2003

Daniel Buj Escorihuela
Rosa Mª Gimenez Llopis
César Martínez Rico

2004

Alfonso Grau Alonso

2005

Marina Igual Carrascosa
Encarnación Orient Martínez
Jesús Luna García

2006

Juan Perez Diago
Vicente Dasí Alamar

2007

Juan Aybar Moscardó

2008

David Porta

2009

Paco Torres Lozano
Merceles Colón Encarnación

2010

Ariadna Galán García

Pepa Verdeguer García

Sonia Torres Torres

2011

Laura Caballero Molina

Juan Carlos Guerrero Domínguez

José Sahuquillo Lorente

2012

Julián Caballero Mallea

Rafa Soria Domínguez

2013

Eva Company Alfaro

Fernando Hernica Domínguez

2014

Francisco Rodríguez Moreno

Jaime Hernica Domínguez

2015

Estefanía López Montesinos

José Fabra

Juan Carlos Argente García

______________________________________________________________

Presidents de l’Agrupació

 • José Forriols Picó
 • Manuel Bolinches Romany
 • Vicente Ramí­rez (President d’honor)
 • Antonio Marti Monblanch
 • Victor Schiaffino Carrasco
 • Gillermo Moragues Rodrigo
 • Jose Mariano Casquete
 • Manuel Mañes Civera
 • Ovidio Corredor Alcazar
 • Rafael Soria Torres
 • Salvador Aguado Romaguera
 • Jose Cabanes Marti
 • Victor Climent Climent
 • César Martinez Rico
 • Daniel Buj Escorihuela
 • Juan Carlos Guerrero Domínguez
 • Jaime Hernica Domínguez

Regines de l’Agrupació

 • Mª Dolores Heredia Soler, 1979. (Ausiàs March-Na Robella)
 • Mª Carmen Fernández Aguilar, 1980. (Pl.Riu Segura-Forn d’Alcedo)
 • Mª José González Pardo, 1981. (Ángel Villena- Pintor Sabater)
 • Esther de la Esperanza López, 1982. (Gravador Jordán-Escultor Pastor-La Fonteta)
 • Eva Mª Alapont Roig, 1983(Glòria-Felicidad-L’Oliveral)
 • Conchí­n Flores Esparell, 1984. (Pianiste Martínez Carrasco-Eslida)
 • Mª Carmen Rausell Peris, 1985. (Pianiste Martínez Carrasco-Eslida)
 • Mª Victoria González Puchalt, 1986. (Cra. S.Llus-Rafael Albiñana)
 • Mª Antonia García Morales, 1987. (Ausiàs March-Na Robella)
 • Mª Consuelo Garrido Ortiz, 1988. (Cra S. Lluïs-Av. Dr. Waksman)
 • Esther Simó Millán, 1989. (Cra. S.Lluïs-Rafel Albiñana)
 • Paqui Espí Martín, 199o. (Cra. S.Lluïs-Rafel Albiñana)
 • Mª Teresa Cuenca Crespo, 1991. (Bressol del Moble -Sedaví­)
 • Mª Ángeles González Puchalt, 1992. (Cra. S.Lluïs-Rafel Albiñana)
 • Mª Luz Mañes Garcí­a, 1993. (Cra. Malilla-Illa Cabrera)
 • Begoña Hernández Soto, 1994. (Bressol del Moble -Sedaví)
 • Gloria Asensio Martí­, 1995. (Garcí­a Lorca-Oltà)
 • Amparo Ballester García, 1996. (Ausiàs March-Na Robella)
 • Cristina Tamarit Minguet, 1997. (Gravador Jordán-Escultor Pastor-La Fonteta)
 • Eva Mª Company Alfaro, 1998. (Cra. Malilla-Ing. Joaquim Benlloch)
 • Ana Mª Mañes Garcí­a, 1999. (Rubén Vela-Av. Dr. Waksman)

Buscar

f t g